logo-rgb-tesne

Květové esence s vůní Růže

 

zrozeni_ruze s vilou

 

„Cestou jemného doteku…“

 

   „Cestou jemného doteku…“ se můžeme vydat s pomocí našich hřejivých dlaní a voňavých květových esencí, které nás emočně hladí na těle i na Duši. Touto jemnou a voňavou cestou můžeme začít provádět naše děti již v období těhotenství, kdy jej nejdřív hladíme v lůně maminky přes její bříško, a stejně tak i po jeho narození, ale to už přímým dotekem. A čím dříve po porodu budeme v jemné kytičkové péči „pokračovat“, tím lépe bude prospívat po všech stránkách a tím snadněji si bude zvykat na vše nové v novém světě. A tato jemná a voňavá cesta může nejenom naše děti, ale i nás provázet a léčit v průběhu celého života, tedy nejenom v období dětství, ale až do období „moudrého věku“. Jako voňavé kytičkové vylaďování našich životů a se srdcem v dlaních.

 

  „ZROZENÍ – pohlazení Srdcempřináší nové květové esence s vůní Růže především pro období zrodu nového života a celého dění kolem něj. Jsou bohaté na bioaktivní látky léčivých rostlin a obsahují výtažky ze vzácných olejů květů a bylin tělu prospěšných. Jejich důležitou součástí jsou i výjimečné pramenité vody z Francie a Čech, které jim dodávají jemnou rezonanci čisté přírody v té nejvyšší kvalitě.

  Esence ZROZENÍ významně pomáhají harmonizovat emoční svět ženy, přirozeně ji podporují v důvěře v sebe sama i v moudrost přírody nejenom v období těhotenství či příchodu jejího děťátka, ale také v každém období jejího života. Květové esence s vůní Růže jemně a zároveň do hloubky podporují děťátko již v čase, kdy je ještě v lůně u maminky. Stejně pak i v období po porodu, ale i v průběhu celého jeho dětství.

  Díky tomu, že esence ZROZENÍ nejsou monokomponentní, tzn. že neobsahují jenom jednu kytičku, ale obsahují vícero kytiček, které hezky spoluvytváří vzájemné synergické působení se všemi jejich součástmi, mají širší zaměření. Celkové působení květových esencí Hlazení Duše Miminka, Strom Života, Růžové osvěžení a Svítání je možně využít nejenom u samotného porodu či v těhotenství, ale pomáhají a podporují nás v nejrůznějších situacích i v běžném životě, tedy kdykoliv je potřeba. Proto se jednotlivé esence ZROZENÍ vyskytují a využívají v různých obdobích našeho života, a proto jsou také uvedeny v různých kategoriích (viz jejich jednotlivé rozdělení), kde jsou uvedeny s aktuálním popisem svého působení pro danou situaci a pro dané téma. A právě v této rozmanitosti je také výjimečnost nových esencí ZROZENÍ.

  Esence ZROZENÍ se na začátku začali využívat především v oblasti porodnictví, tedy v období těhotenství, porodu a šestinedělí pro nově rodící se maminky a jejich miminka, kdy jemně a do hloubky působí na emoční, mentální, tělesné a smyslové rovině. A díky nim vznikají pro předčasňátka v inkubátorech i Voňavé domečky. Jako první začali esence ZROZENÍ používat ve svých těhotenských kurzech a v rámci poporodní péči porodní asistentky, dětské či neonatologické sestry, duly a ženy pečující o budoucí maminky a jejich miminka.

  A jak se to často v životě stává, čas ukázal, že díky širšímu zaměření a celkovému blahodárnému působení esencí ZROZENÍ, významně pomáhají dětem nejenom po porodu, ale i v celém období jejich dětství. Moc se jim líbí, mají je rády a také si samotné dovedou o ně už říct a často si i o ně říkají. Zkrátka, bez Růžového obláčku už nechtějí usínat, a taky chtějí být hlazeny pomocí voňavých Konejšivých doteků. Proto vznikl a začíná se zavádět i koncept opečovávání dětí s názvem „Kytičkové dětství s vůní Růže“ do mateřských školek či škol. Voňavé květové esence stejně účinně opečovávají, pomáhají a podporují i ženy v každém období jejich života, a to až po věk Moudré ženy. Proto vzniká i koncept opečovávání pro ženy s názvem „Kytičkové pohlazení s vůní Růže pro Ženu a její vnitřní Dítě“ a následně i „Kytičkové pohlazení s vůní Růže ve věku Moudré ženy“. A také se otevírá spolupráce i pro mnohé ženské kruhy, v kterých zkušené lektorky učí ženy „kytičkovému opečovávání“ jejich ženského světa na různých úrovních. V posledním období se taky začalo specificky zaměřené „kytičkové opečovávání“ i pro Dom seniorů. A to nejenom pro samotné klienty, ale i pro pečovatele, kteří potřebují taky podpořit ve svém náročném poslaní. Voňavé květové esence se stávají součástí i různých terapií, kde podporují děti i dospělé v  procesu jejich léčení. Emočního či mentálního, a vlivem působení psychosomatiky i tělesného. Výborné zkušenosti se např. ukazují i v „kytičkovém opečovávání“ predčasňátek na neonatologických odděleních a následně i při jejich Vojtové terapii. Dokonce se esence skvěle osvědčili při podpoření „kvality života“ v onkologické a paliativní léčbě. A nakonec, „voňavé kytičkování“ pomáhá i v běžném životě při nejrůznějších momentech a situacích, kdy potřebujeme opečovat či podpořit, anebo když se chceme jenom tak osvěžit. Zdá se, že fantazii se meze nekladou a „voňavá kytičková pomoc“ přichází často tam, kde ji zkusíme…

 

Působení květových esencí:

 

  Květové esence jsou jako kapky ranní rosy na kytičkách za svítání, do kterých jsou otisknuty energie paprsků slunce i přírody. Stejně tak je v nich obsažena i vitální esence celé kytičky.

  Květové esence dokáží vylaďovat struny našeho těla tak, aby se uvolnilo od falešných tónů. Jejich působením se postupně všechny buňky těla ladí do čisté tóniny, a tím se současně vylaďuje a obnovuje i naše původní vitalita.

  Působení voňavých květových esencí se podobá zážitku, který v nás vzniká, když slyšíme působivou hudební skladbu či podmanivý charizmatický hlas. Zvukové vibrace vyvolávají pocity, které následně ovlivňují naše fyziologické procesy, jako jsou např. dýchání, tep a další důležité tělesné funkce.

  Vitální energie různých druhů divoce rostoucích bylin má své specifické kmitání o určitých konkrétních frekvencích. Tato energie se užitím květové esence dostává do těla a při nerovnováze vnitřního prostředí v něm způsobuje změnu tím, že vylaďuje jednotlivé buňky našeho těla do čistých, tedy harmonických tónů.

 

  Život je ve svém vnitřním světě charakterizován rezonancemi, jejichž působením se navenek projevuje svými charakteristickými vlastnostmi. Podstata života a jeho fungování je definována ve vztahu energie a hmoty. Principy fungování života se projevují především vibracemi těch nejmenších částic hmoty, tedy jejich rezonanci. Působením „elementární bio-rezonance“, která existuje mezi frekvenční povahou těchto „vnitřních rezonančních“ projevů ve vodě (myšleno v čisté pramenité vodě) a některými rezonančními projevy tělesné povahy, se může obnovit původní harmonie oslabených míst v těle. Princip bio-rezonance, podle něhož se energie kmitající na určité frekvenci a s určitou amplitudou odráží v podobných energiích v okolním prostředí, je základem většiny tradičních terapeutických postupů. To znamená, že když existuje rezonanční podobnost mezi květovou esenci a vnitřním prostředí v určité části organizmu, mohou spolu vstoupit do vzájemné „komunikace“. A sice tehdy, pokud je tento frekvenční rozdíl způsobený oslabenou rezonancí, tedy když je dané místo v disharmonii – oslabené místo totiž mnohem citlivěji reaguje na frekvenci, kterou má za běžných okolností v harmonickém stavu. Působení květové esence je účinné i ve velmi malém množství: čím je rezonance jemnější, tím se rychleji pohybuje ve vodním prostředí organizmu a tím může být účinnější. Pokud se tedy potká původní rezonance s oslabenou rezonancí v organismu, vyladí ji do jejího počátečního čistého tónu, který má v harmonickém, tedy zdravém stavu. To je princip obnovování ztracené rovnováhy. Takto je možné zevní cestou regenerovat a vylaďovat energetické dráhy (meridiány) či různá energetická a reflexní místa na těle. Současně lze i vnitřní cestou (např. za pomoci květových esencí) regenerovat vnitřní prostředí organizmu na buněčné úrovni. Celý tento proces působení se podobá ladění strun pomocí ladičky do čistých tónů. Princip bio-rezonance je zásadním a zároveň nejdůležitějším pohledem k pochopení toho, jak je možné využívat „vibrační kód bylin“ neboli energetickou či rezonanční vlastnost bylin, obsaženou v květových esencích, k terapeutickým procesům. Záleží tedy především na úhlu pohledu, kterou vlastnost bylin si zvolíme k využívání jejich terapeutického působení. A právě pohled „elementární bio-rezonance“ rozšiřuje naši škálu doposud nejvíce využívaných léčivých vlastností bylin (kdy působí množství obsažené účinné látky, tedy její hmotnost). Proto se květové esence dostávají stále více do popředí zájmu a využívají se pro jejich harmonizační účinky především pro děti, které reagují na jejich blahodárné účinky velmi spontánně a rychle. Ale i dospělé hezky a účinně vylaďují na všech úrovních, kdy jim pomáhají dostat se do původní harmonie a pohody.

 

Vitální energie rostliny a její otisk v čisté pramenité vodě:

 

  Životní neboli vitální energie rostliny se na základě principu rezonance přenese (otiskne) do čisté pramenité vody, která je ideálním nosičem pro zevně působící energie či rezonance.

  Toto je její specifická vlastnost, která vyplývá z jejího vnitřního uspořádání molekul a vysoké flexibilitě tvořit různé vazby. Proto takto připravené květové esence, obsahující životní sílu (vitalitu) divoce rostoucích bylin i ekosystémů přírody, nesou v sobě vysoký potenciál zvýšit svým specifickým chvěním na vyšších frekvencích také chvění (rezonanci) „vodního prostředí“ lidského těla. Je totiž složeno více než 70% z vody. Již v období prenatálního vývoje jsme prvních devět měsíců bezprostředně obklopeni právě plodovou vodou, což také poukazuje, jak velmi důležité je, v jakém emočním prostředí se miminko vyvíjí. Plodová voda může právě mnohé velmi příznivě ovlivnit. Voda vede vibrace třikrát rychleji než vzduch. Rezonance květové esence se díky vodě, která je v lidském organizmu z velké části obsažena, šíří celým tělem velice rychle. Takto se buňky organismu dokáží „vyladit“ na určitou vibraci (frekvenci), čímž se v nich podporuje vitální rovnováha, tzn. emoční, mentální, psychická i tělesná rovnováha. Důležitá je ale samozřejmě pravidelnost a frekvence (četnost časových intervalů) užívání květových esencí.

 

Cesty květových esencí:

 

  Květové esence můžeme užívat vnitřně, v takovém případě dokáží v lidském těle rozvibrovat některé jeho buňky na její harmonickou, tedy vyladěnou frekvenci.

  Po vstupu květových esencí do organizmu se na principu rezonance začnou postupným šířením synchronizovat další a další buňky a tkáně těla. To způsobí, že i ony začnou vibrovat na stejné vibrační hladině. Tato synchronizace se dá přirovnat k ladičce; když se rozezní, i struny se rozechvějí a ladí na stejnou frekvenci, na jaké vibruje ladička. „Kytičky“ obsažené v květových esencích (např. jahoda lesní, třešeň divoká, jabloň lesní, netřesk skalní, jmelí bílé aj…) působí jako krásná hudba. Působí a zní tak, že zaplaví celé tělo krásným chvěním, které se dotkne naši fyzické podstaty, a podpoří nejenom náš emoční svět, ale povzbudí i samo-regenerační schopnosti těla. Jsou schopny povznést celou naši bytost a pohladit i naši Duši.

  Existuje i vnější cesta přes celou řadu aktivních energetických míst a drah (pulzní body, akupunkturní body a místa, apod.), která slouží jako vstupní brány do energetických drah.

  V našem těle se nacházejí hlavní i vedlejší energetické dráhy (meridiány), které mají své aktivní body na povrchu pokožky, přes které mohou květové esence působit. Ale také přes velkou spoustu receptorů v pokožce. Přes ně všechny je podporována přímá cesta vitalizace endokrinního a nervového systému či příslušejících orgánů v těle. Tuto cestu bychom mohli výstižně nazvat jako cesta „kytičkové akupunktury“  a její působení na naše tělo je měřitelné např. přístrojem EAV, tzv. elektroakupunktury dle Dr. Reinholda Volla.

  Další velmi účinnou cestou je cesta vdechování. Při vdechnutí květové esence se v nosní sliznici aktivují jemné nervové olfaktorické receptory, které vyúsťují přímo do emočního mozku (tzv. amygdaly – centra emočního prožívání i emoční paměti).

  Tak se během pár vteřin dostává impulz (vzruch) přímo do emočního mozku a vyvolá příslušné emoční naladění a prožívání. A když se květová esence ještě obohatí o hezky vonící květovou vodu (vytvořenou parovodní destilací), toto emoční naladění bude ještě sytější, intenzivnější a hlubší. Vzniká tak nádherné kouzlo synergického působení všech obsažených součástí v esencích ZROZENÍ.

  Když si nastříkáme voňavou květovou esenci do dlaní, budou to kytičkové dlaně, které budou hladit. Bude to jemné, voňavé a sytící pohlazení těla i Duše.

  Také Konejšivé doteky (viz. knihu Motýlí masáže pro novorozeňátka, Maitrea 2016) dostanou výjimečné kouzlo a harmonizační působení nejenom pro novorozeňátka, ale i pro děti v celém období jejich vývoje. Stejně tak i hlazení a opečovávání voňavými dlaněmi v dospělosti pohladí na těle i na Duši. A to až do toho nejvyššího věku dospělosti, kdy se stáváme „dospělými dětmi“. Hlazení s kytičkami, vůní a srdcem na dlani dává mnohem sytější podtón našim pečujícím dotekům.

  Voňavá květová esence, která se rozstříká do ovzduší, účinkuje jak cestou přímého vdechování, kdy se vibrační impulz dané kytičky obsažené ve vodě dostává přímo do emočního mozku.

  Současně se ale prostorem postupně šíří její vibrace (rezonance) i vzduchem; podobně jako se prostorem šíří vibrace hudby a celý jej rozezní. Tím se prostor bude nejenom „pročišťovat“, protože se bude rozvibrovávat na specifické vysoké kmitočty esence dané kytičky, ale zároveň se i osvěží jemnou vůní Růže. A my se tak ponoříme do jejího voňavého a současně vysoce harmonizujícího kytičkového obláčku.

  Koupel ve vodě, do které se přidá voňavá květová esence, účinkuje velmi podobně: jednak přes cestu vdechování a tedy přímého impulzu do emočního mozku, protože jsme ponořeni do „kytičkového obláčku“, jednak ale také přes spoustu receptorů v pokožce celého těla. Proto je koupel tak harmonizační a povzbuzující. Malováním symbolu „nekonečna časů“  do vody jí navíc rovnoměrně rozmícháváme a aktivujeme v celém jejím objemu (viz. knihu Motýlí masáže pro novorozeňátka, Maitrea 2016, kapitola 3. Tanec symbolu „nekonečna času“ ve vodě).

  Pro děti a miminka jsou voňavé květové esence jako „kouzelné kytičkové kapičky“, které dokáží rozeznít jejich vnitřní struny radosti, ale především vitalitu jejich energetického systému.

 

Jak používat voňavé květové esence pro děťátko?

 

  Jedna z možností je vnitřně, tedy když květové esence užívá sama maminka a prostřednictvím jejího mateřského mléka se dostanou až k samotnému děťátku.

  Další možností je vnější cesta lokálně, kdy se květová esence naředí v čerstvé teplé vodě (podle možnosti čisté pramenité), rovnoměrně rozmíchá a pomoci bavlněného obkladu se přikládá na potřebná místa na pokožce (opruzeniny, potničky, atopický ekzém, poštípání, místa vpichu při očkování…). Také můžeme „devět kouzelných kapiček“ kápnout do vaničky před koupáním děťátka. Poté nezapomeneme do vody namalovat symbol „nekonečna časů“. Postupně se mohou větším dětem květové esence přidávat i přímo do jídla či nápoje (např. do teplého čaje nebo polévky) a to vždy, když je potřeba jejich blahodárných účinků a podpory.

 

Také zvířátka milují „kouzelné kytičkové kapičky“:

 

  Je hezky vidět, že i zvířátkům pomáhají a doslova je „oživují“. Používání a dávkování květových esencí je podobné jako u lidí.

  Květové esence jim nakapeme do vody k pití nebo přímo do potravy, případně jimi potřeme tlamičku zvířátka. A stejně jako v případě miminek, i u domácích mazlíčků můžeme potřebnou voňavou květovou esenci rozstříkat do ovzduší kolem nich.

Blahodárný dotek jemné vůně a květových esencí:

 

  Léčivý dotek aromaolejů a květových esencí prezentuje ve své práci i anglická lékařka Valerie Ann Worwood, autorka knihy „Voňavá lékárna“ (OWP, 2009).

  Po celém světě přednáší a učí o energii (rezonanci) éterických olejů: „Přírodní svět je plný energie obsahující naše životy. Kvantoví fyzici nám připomínají, že všechno má nejen hmotnostní, ale i svou energetickou, tedy vibrační formu.“

  Pochopit a využívat energii květových esencí a éterických olejů znamená vnést do terapeutické a ošetřovatelské praxe rozměr léčení pomocí vůně, čisté přírody a moudrosti bylin.

 

Více se o květových esencích a „kytičkových dlaních“ (nejen) dozvíte v knize:

Motýlí masáže pro Novorozeňátka, Maitrea 2016.

uzle-srdce