logo-rgb-tesne

Vnitřní alchymie ženy

 

Untitled

 

Emoční a hormonální péče o ženu:

 

Jemná harmonizace emočního světa ženy v každém věku

Podpora hormonální rovnováhy i centrálního endokrinního systému

Posílení esence ledvin, jejich přehřátí a vitalizace životní energie

Harmonizace nervové soustavy a povzbuzení imunitního systému

Důležitá péče o ženu před početím i v průběhu celého mateřství

Léčivé působení květových esencí na tělesné i emoční rovině

 

 

Péče o ženu v každém věku

 

každá z nich si svou alchymii užívá trochu jinak

 ruže-v-dlaních-žen kopie

 

Květová esence s vůní pro ženy:

 

Květové esence jsou jako kapky ranní rosy za svítání:

 

V jejich jemnosti je hloubka a síla působení zároveň.

Vzácné květové vody v nich jsou „něžnou aromaterapií“ třetího tisíciletí.

Jejich léčivé byliny jsou poslové života a v pramenité vodě je ukrytý „kód života“.

 

  Květová esence Růžové osvěžení podporuje ženskost a vnáší emoční kouzlo do jejího života. Posiluje ženskou energii a její celkovou vitalitu, prohlubuje schopnost intuice, harmonizuje hormonální systém a rozeznívá struny vnitřní krásy. Hezky voní, pročišťuje ovzduší a přináší pocit osvěžení kdykoliv v průběhu dne dle přání. Jednoduše řečeno, květová esence navozuje emoční harmonii a přirozeně prohlubuje vnitřní ženskou alchymii.

  Voňavé květové esence, kytičková péče a její léčení jsou vhodné pro ženu každého věku a v různých obdobích jejího života, ve kterých se mohou stát pro ni důležitými průvodci a pomocníky. Od věku malé holčičky, dospívající dívky, zralé ženy a matky, až po věk moudré ženy:

  Z malé hrající se princezny, která ráda pečuje o své panenky či své blízké, nebo o zvířátka, postupně zraje mladá dívka, u níž se lehounce začíná probouzet jemná vnitřní alchymie. V jejím životním přerodu ji mohou květové esence jemně opečovávat, harmonizačně vylaďovat a pomůžou jí procesem dívčí alchymie snadněji projít.

  V období dospívání přichází další významný přerod, a sice přerod dívky v ženu. Květové esence a jimi cílená péče harmonizuje její probouzející se ženskost a přináší emoční kouzlo do jejího života. Je důležité kultivovat ženskou energii a pečovat o hormonální rovnováhu, protože se rovněž probouzí do své plné síly. Květové esence mohou mladé ženě v tomto procesu pomáhat a prohlubovat její sladění se s nově formujícím ženstvím a s pocitem zdravého ženského sebevědomí. Je to důležité období rozvíjení ženské alchymie v jejím dosavadním dívčím světě.

  V období zrodu nového života a celého dění kolem něj dovedou květové esence hezky opečovávat nově rodící se ženu-matku. Budou jí léčivým průvodcem v rozvíjení mateřské alchymie, kdy se v jejím srdci rozvíjí nová a dosud ještě nepoznaná podoba něhy a lásky, která je probouzená právě nově rodícím se životem v jejím lůně. Kytičková péče dovede budoucí maminku nádherně zklidnit a uvolnit, ale také osvěžit a podpořit v přirozeném příchodu jejího děťátka. V průběhu celého těhotenství dovedou ženu emočně, a stejně i na tělesné úrovni, významně podpořit v jejím důležitém procesu transformace do mateřství. Energii mateřské lásky, její nezištnosti a shovívavosti vůči svým dětem se sotva něco vyrovná.

 Období zralé ženy je charakteristické mnohem intenzivněji působící vnitřní alchymií v jejím srdci. Díky tomu se může projevovat ve svém ještě plnějším potenciálu. Je to ale zároveň i období, kdy stejně může přicházet potřeba léčení různých ženských zranění, které mohli vstoupit do jejího života. Nebo také léčení vnitřního dítěte, díky kterému může vystoupit z role ukřivděné holčičky a převezme roli láskyplně pečující maminky i vůči sobě samé. Celkově to může být období důležitých vnitřních transformací, a to dokonce i těch rodových. Protože právě díky „rodovému Stromu Života“ jsme vzájemně propojené s našimi dávnými podstatami a kořeny. Naše rodové symboly máme velmi hluboko vepsané do našich příběhů, a ty, když je potřeba, můžeme otevřít a léčit.

 V období moudré ženy, která hledá hlubší zákonitosti života a má už bohaté zkušenosti, přichází životní moudrost. Díky ní je obohacován nejenom její vlastní život, ale i životy všech kolem ní. Přináší totiž nové způsoby myšlení a tím i svoje nové působení ve společnosti, pro kterou se stává smysluplným obohacením i osvěžením. V tomto významném procesu vnitřní transformace dostává příležitost rozšířit své vědomí od nižšího hmotného k vyšším pravdám života. Je to čas, ve kterém se dokáže plně soustředit na svou nejvnitřnější tvořivost a projevovat velkorysost své mysle na všech rovinách života – od nejOsobnějších až po nejUniverzálnější. I v tomto životním procesu dovedou květové esence moudru ženu podpořit v její vnitřní stabilitě, nebo mohou příjemně osvěžit její celkovou vitalitu a ženskou sílu. Do své rodiny umí nově přinášet již moudřejší podobu mateřství, kdy se stává laskavou a chápající průvodkyní své dceři už v jejím rodícím se mateřství. A rovněž pro svá vnoučata umí být milující babičkou-mámou s laskavým nadhledem a hezkou vnitřní harmonii. Pro svoji vlastní maminku se najednou stává láskyplně pečující léčitelkou, které vrací vše, co od ní dříve dostala a dává jí vše, co se na své cestě životem naučila. Svým příjemným a odlehčeným naladěním a svou léčivou přítomností přináší do rodiny svůj veliký poklad, který je výsadou její hluboké vnitřní ženské alchymie.

  A protože život ženy je o její jedinečné vnitřní tvořivosti, tak jejím výsledkem nemusí vždy být „jenom“ zrod nových životů. Vnitřní alchymie ženy je totiž také o jejím láskyplném tvoření, pečování a léčení v různých oblastech života. A to nejenom pro její nejbližší rodinu, ale často i pro všechny ostatní …

  Srdečně Vás zvu na seminář „Vnitřní alchymie ženy“, kde se naučíte, jak pečovat o sebe, o svůj vnitřní svět emocí a o své tělo pomocí uzdravujících energií čisté přírody, bylinek, květových vod a vůní; nebo se také dozvíte o některých nových zajímavých přístupech a důležitých terapiích pro vás.

 

S úctou a radostí

Eva Kopasová

 

kolecko

 

logo-rgb-tesne

 

 

 

 

 

 Děloha a hráz

 Ledviny a péče o ně

 Vnitřní dítě

 Žena léčitelka