logo-rgb-tesne

Děloha a hráz

ženský chrám & brána života

 womb-1

  Děloha je jedním ze tří nejdůležitějších energetických center v těle ženy. Dalším z nich je centrum pro intuici, která se navíc v průběhu těhotenství a porodem hodně zintenzivní. Třetím centrem je centrum srdce, v kterém mimo jiné hluboce rezonuje léčivá schopnost vnitřní alchymie ženy. Všechny tři centra jsou významně ovlivňovány a podporovány cestou hormonální biochemie neboli hormonálním koktejlem lásky. Jednoduše, hormony hrají v životě ženy zásadní roli při spoustě fyziologických dějů a procesů. Ty mohou být významně podporovány i energeticky, proto je stejně důležitá i jejich energetická harmonizace. A právě léčivé květové esence ji dovedou účinně podpořit. Samozřejmě bez vedlejších účinků nebo vytvořením si závislosti na ně.

  Děloha je pro ženu důležitým emočně-energetickým centrem, nejenom tělesným. Svým významem je pro ženu jejím vzácným chrámem. Odehrávají se v něm totiž všechny zázraky zrodu nových životů a také se k ní vážou emoce naplnění a štěstí. Stejně tak mohou být k ní vázány i všechny „náročné“ emoce, kterými kdy musela žena v průběhu svého života projít. A tyto vzniknuté dis-harmonie a nevyváženosti mohou mít za následek způsobování mnohých potíží či snížení jejího energetického potenciálu a vitality.

  Děloha na úrovni emočně-energetické neboli buněčné paměti, je vždy propojena s příběhem naší maminky. Toto propojení je ale ještě více vázáno s příběhem její maminky, tedy naší babičky (aniž jsme to možná tušili…), protože i my nosíme v sobě velmi hluboce uloženy její otisky. Jsou situace, kdy je pro naše zdraví a vitalitu přínosné se na ně podívat, uvolnit je a přeléčit. Především tehdy, když se v tom období vyskytli a odehráli náročnější nebo možná i těžké momenty. Děloha má v sobě totiž vepsaný příběh náš, a současně i příběh našeho ženského rodu.

  Děloha je také měkoučkým hnízdečkem pro budoucí miminko, které když se v ní uhnízdí, bude jej celý čas chránit, energeticky podporovat a emočně ovlivňovat. Celý tento proces je významně řízen hormonálně, proto v období těhotenství věnujeme obzvlášť velkou pozornost a péči celému endokrinnímu systému, ale především jeho centrální částí, tedy hypotalamo-hypofýze & epifýze. Tvoří se zde totiž mnoho důležitých hormonů jak pro život ženy, tak i pro život nového děťátka. A navíc, hypotalamem je řízená i činnost placenty, která na tělesné i energetické rovině vyživuje rostoucí život v lůně.

  Žena dostala do svého vínku výjimečný dar. A sice dar přivést na svět nový život, pro který se děloha stává prvním domovem. Je tedy důležitým místem, kde probíhá tento zázrak života a magická alchymie zrození. Děloha je ale pro ženu zároveň i místem, které je ovlivňováno různými tělesnými a emočními procesy. Pokud má žena dělohu harmonicky vyladěnou, tedy tělesně-emočně, je i ona sama ve svém životě v centru své niterní síle. Když tomu ale tak není, mohou ji různé tělesné či emoční otisky natolik ovlivňovat, že se u ní projeví dis-harmonie a je potřeba tuto nerovnováhu přeléčit. Tato péče je důležitá na mnoha úrovních proto, aby se žena mohla dostat do své plné kondice a aby mohla co nejlépe připravit na zrození svého děťátka, ale také sebe ve svém privátním životě. Proto ji věnujme patřičnou pozornost a pečujme o ni nejlépe, jak umíme.

  Kdysi ženy více pečovali o sebe a své lůno pomocí léčivých bylinek, které byly přirozenou součástí jejího života. A to jak v běžném životě, tak cíleně v důležitých obdobích jako jsou těhotenství, porod i šestinedělí, při menstruačních obtížích či neplodnosti, nebo v procesu přechodu do období moudré ženy. Bylinky či květové esence jsou ve všech těchto obdobích velmi nápomocné, a mohou působit v různých formách. Nebo i vhodně zvolená terapie dovede hezky napomoct. Když se to vše smysluplně potká, tak se mnohé může ve vzájemném synergickém působení přeléčit.

  Žena může rovněž léčit i rodové „ženské příběhy“, co ji mimo jiné, může významně pomoct připravit se na své budoucí těhotenství či porod. Obojí mohou tak být už mimo jejich vlivů. Právě přes dělohu jsme totiž geneticky a emočně-energeticky propojení s naší maminkou, ale stejně tak i s naší babičkou v rodové linii žen. Již to, co naše babička zažívala při početí, nebo v průběhu celého svého těhotenství a porodu, se emočně-energeticky „otisklo“ i v nás, nejenom v naší mamince. A to proto, že jsme v lůně naší babičky vlastně byly přítomné už obě dvě. Tyto otisky se odehrávají až na buněčné úrovni, vždyť i samotné buňky mají svou paměť. Je v nich vepsaný životní otisk našeho rodu a jeho příběhů. Péče o dělohu na mnoha úrovních a její všestranné léčení provádíme pečlivě a pomocí různých přístupů vždy, kdy je potřeba. Má to význam nejenom pro ženu samotnou, ale také pro její budoucí dcery či vnučky, protože jim nebude dál předávat své či rodové „ženské příběhy“. Mohou nám v tom všem pomoci terapie, které už dnes účinně dovedou mnohé z nich uvolnit.

 Oblast ženské hráze je dalším důležitým a významným místem pro život ženy a je součástí ženského tělesně-energetického okruhu. Významně se to projevuje například i při porodu. A i proto pravidelně hráz opečováváme pár týdnů před samotným porodem vhodným olejíčkem či květovou esencí, která ji na něj připraví. Následně pak hráz opečováváme samozřejmě i po porodu. V běžném životě ženy je obzvlášť důležité pečovat o oblast hráze především tehdy, když byla jakkoliv emočně zraněná (zneužití, těžké porody, potraty… ). V oblasti hráze jsou totiž vázány všechny emoce těchto ženských zranění. Také tím může být ovlivňován i její intimní život, nejenom porody. Pro ženu je obecně důležité, aby měla spojení se svým ženstvím jak emočně, tak i na tělesné úrovni, a právě hráz je takovým významným místem. Podle východního učení se hráz nazývá „brána života“ a právem jí patří naše pečlivá pozornost. I tady mohou být bylinky a kytičky z květových esencí významným léčitelem a v mnohém nápomocné.

  Na semináři „Vnitřní alchymie ženy“ si povíme o důležitých souvislostech a různých pohledech na významné emočně-energetická místa pro život ženy. Také se naučíme prospěšnou ozdravnou bylinnou péči o hráz i dělohu a její posilování tak, abychom byly v co nejlepší kondici, ale i mnohem více…

uzle-srdce