logo-rgb-tesne

Moje aktivity

 

LOTOS

 

I. „Hlazení malého Andílka“ a vzájemná komunikace
II. Voňavý porod a „První společná cesta…“ s Miminkem
III. „Jemné hlazení a Motýlí masáže pro Novorozeňátka“

 

  • Jsem autorkou knihy „Motýlí masáže pro Novorozeňátka“ (Maitrea, 2016)
  • Jsem autorkou Květových Esencí pro období těhotenství, porodu a šestinedělí a v péči o Novorozeňátka a Miminka, ale i v jiných obdobích a situacích života v dospělosti (Zrození, 2016)
  • Jsem spoluautorkou odborné knihy „Narodilo se předčasně“ (Portál, 2009)
  • V oblasti porodnictví a neonatologie působím již 13 let, kde spolupracuji se soukromými porodními asistentkami i s porodními asistentkami na porodních sálech i s novorozeneckými odd. JIP pro předčasně narozené děti:

– do zdravotnictví zavádím používání „Bylinné medicíny“ (Květové Esence, Aroma-Oleje, Bylinné extrakty) a jemných doteků jako přirozenou součást v péči o ženu a dítě na fyzické, emoční, mentálni a psychické úrovni
– zavedla jsem používání „Aromaterapie na podporu voňavých přirozených porodů“ ve 23 porodních sálech v ČR
– zavádím používání aroma-olejů a květových esencí v rámci projektu „Voňavé nemocnice“ na porodní sály, novorozenecké oddělení a odd. šestinedělí, gynekologické ambulance, a postupně i na ostatní oddělení v nemocnicích (Nemocnice v Strakonicích).
– zavedla jsem „Voňavé domečky“ na neonatologických odděleních pro předčasně narozené děti v ČR a částečně i v SR
– zavedla jsem Aromaterapii a Motýlí masáže do kojeneckého ústavu Domeček v Ostravě
– vedla jsem diplomovou práci na neonatologickém odd. JIP FN Brno, v rámci které jsem učila rodiče předčasně narozených dětí Motýlí masáže a jemné hlazení v inkubátorech

  • Přednášela jsem na Světovém týdnu respektuporodu v Praze, a také v dalších městech na Moravě řadu let.
  • Přednáším na Vysoké škole zdravotnictví v Bratislavě pro neonatologické sestry.
  • Organizuji semináře a přednášky pro porodní asistentky, porodní sály a neonatologická oddělení
  • Přednáším na neonatologických konferencích a konferencích pro porodní asistentky v ČR a SR
  • Přednášela jsem o aromaterapii na vysokých školách pro porodní asistentky v Českých Budějovicích a Jihlavě
  • Organizuji semináře a přednášky pro porodní asistentky a porodní sály

   Je pro mě potěšením přinášet nové pohledy, ukazovat nové cesty a možnosti. Od roku 2003 působím v oblasti porodnictví a cítím, že právě v období zrodu nového života a celého dění kolem něj je velice důležité přinášet nové přístupy, které jsou přirozené a podporují ženy v jejich důvěře v moudrost přírody. A především ukazovat nejenom ženám, ale i budoucím tatínkům léčivý dotek láskyplné „kytičkové dlaně“ a otevřít tak jemný způsob komunikace v rodině.

   Intenzivně spolupracuji se soukromými porodními asistentkami, kterým ukazuji nové „neinvazivní“ přístupy v porodnictví a ty je následně učí své těhulky na svých kurzech. Je to nádherná a vzájemně obohacující cesta poznávání.

   Těším se i veliké důvěře porodních asistentek a lékařů na porodních sálech a učím je, jako mohou pomoci Aromaterapie a Esencí pomoct rodícím ženám a podpořit tak přirozený a voňavý příchod děťátka na svět.

   Je mým největším přáním podpořit maminky a tatínky spěchajících miminek, které přišli na svět dřív, jako byl jejich čas. Je to o veliké důvěře a naději, kterou mají rodiče ve svých dlaních a srdcích. Ukazuji jim způsob, jako se mohou dotýkat svých miminek v inkubátoru, podpořit je a léčit na cestě „náročnějšího“ vstupu do života, ale jak také komunikovat s nimi na dálku a důvěřovat jim, aby všechno společně zvládli.

   Na mé cestě mně významně od začátku podporovala Maitrea a Toník Koláček. Právě díky Toníkově velkorysé pomoci jsem mohla před 13 lety vstoupit na tuto cestu a začít přinášet do porodnictví nové přístupy a podpořit dění kolem příchodu nového života na svět jemným a voňavým způsobem.

 

kolecko